การตรวจรับงาน แก้ไข และยืนยันผลงานฟรีแลนซ์

การตรวจรับงาน แก้ไข และยืนยันผลงานฟรีแลนซ์

 

เมื่อฟรีแลนซ์ส่งผลงาน ผู้ว่าจ้าง จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอีเมล และเบอร์โทรที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเอาไว้ เมื่อเข้ามาที่หน้าห้องสนทนาจะเห็นข้อความแจ้งทั้งในหน้าห้องสนทนา และกล่องข้อมูลแสดงขั้นตอนการจ้างงานทางด้านขวามือ

 

 

ภาพตัวอย่างการแสดงข้อความ

 

ฉันจะจ้างฟรีแลนซ์ทำงานได้อย่างไร? [คลิกเพื่ออ่าน]

ฉันจะชำระเงินค่าจ้างให้ฟรีแลนซ์ได้อย่างไร? [คลิกเพื่ออ่าน]

 

ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งให้ฟรีแลนซ์แก้ไขผลงานอีกครั้งได้ โดยจะต้องอยู่ภายใต้จำนวนครั้งที่ได้ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา หากผลงานของฟรีแลนซ์ได้รับการตรวจสอบและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ผู้ว่าจ้าง สามารถกดที่ปุ่ม “ยืนยันงานเสร็จ” เพื่อเป็นการปิดงานได้ทันที

 

เมื่อกดปุ่ม “ยืนยันงานเสร็จ” ทางเว็บไซต์จะถือว่างานดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ ดังนั้น ผู้ว่าจ้างควรตรวจสอบว่างานที่ได้รับนั้นตรงตามที่ตกลงกันไว้ และเป็นที่พอใจแล้วเท่านั้น จึงจะกดปุ่ม “ยืนยันงานเสร็จ” เพื่อยืนยันที่จะสิ้นสุดการจ้างงาน และรีวิวผลงานให้ฟรีแลนซ์

 

ในกรณีที่ต้องการให้ฟรีแลนซ์แก้ไขผลงานอีกครั้ง ให้ผู้ว่าจ้างกดที่ปุ่ม “ขอแก้ไขงาน” ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนในห้องสนทนา รวมทั้งฟรีแลนซ์จะได้รับการแจ้งเตือนเช่นกัน และหากผู้ว่าจ้างพอใจผลงาน และกดยืนยันงานเสร็จ เรียบร้อยแล้วระบบหน้าเว็บไซต์จะพาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือ การรีวิวผลงานฟรีแลนซ์
 

 

 

 

สารบัญวิธีการจ้างงานฟรีแลนซ์บนหน้าเว็บไซต์ FreelanceBay

- การสร้างประกาศหาฟรีแลนซ์

- การพูดคุยกับฟรีแลนซ์ที่เสนอราคาในประกาศ

- การกดจ้างงานจากแพ็กเกจฟรีแลนซ์

- เริ่มต้นจ้างงาน

- การชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์

- การตรวจรับงาน แก้ไข และยืนยันผลงานฟรีแลนซ์

- การรีวิวผลงานฟรีแลนซ์

 

กำลังเชื่อมต่อ