เริ่มต้นจ้างงาน

เริ่มต้นจ้างงาน

 

สำหรับช่องทางการจ้างงานฟรีแลนซ์ผ่านเว็บไซต์ FreelanceBay จะมีวิธีการจ้างอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

 

 

ซึ่งการเริ่มต้นขั้นตอนการจ้างงานของทั้ง 2 ช่องทางนั้นจะดำเนินการผ่าน ห้องสนทนา บนหน้าเว็บไซต์ FreelanceBay ทั้งหมดทุกขั้นตอน โดยเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับ ใบเสนอราคา จากทางฟรีแลนซ์เพื่อพิจารณาแล้ว หากสนใจจ้างงานฟรีแลนซ์ท่านไหนผู้ว่าจ้างสามารถกดที่ปุ่ม “เริ่มต้นชำระเงิน” เพื่อเป็นการเริ่มขั้นตอนการจ้างงานฟรีแลนซ์ได้ทันที

 

การเริ่มต้นจ้างงานจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ว่าจ้างกดที่ปุ่ม เริ่มต้นชำระเงิน เท่านั้น ดังนั้นผู้ว่าจ้างสามารถขอให้ฟรีแลนซ์ที่ท่านสนใจสร้างใบเสนอราคามาให้ดูก่อนกี่ท่านก็ได้ แล้วจึงตัดสินใจกดปุ่ม เริ่มต้นชำระเงิน เพื่อจ้างฟรีแลนซ์ที่ท่านถูกใจมากที่สุด

 

 

เมื่อ ฟรีแลนซ์ ส่งใบเสนอราคามาแล้วหน้าต่างห้องสนทนาทางด้านขวามือจะปรากฎข้อมูลขั้นตอนการจ้างงานให้เห็น โดยจะมีหน้าต่างดังรูป

 

 

ภาพตัวอย่างกรอบข้อมูลขั้นตอนการจ้างงานที่จะปรากฎขึ้นเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับใบเสนอราคาจากฟรีแลนซ์

 

ซึ่งเมื่อฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคามาให้ทางผู้ว่าจ้างได้พิจารณาแล้ว ผู้ว่าจ้างก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบเสนอราคาได้เช่นกัน และหากต้องการ แก้ไขใบเสนอราคา เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งฟรีแลนซ์ให้ทำการแก้ไขใบเสนอราคาใหม่ และส่งให้ทางผู้ว่าจ้างตรวจสอบอีกครั้ง

 

 

 

ภาพตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนในห้องสนทนาเมื่อฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง

 

หากเมื่อพิจารณาใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ต้องการเริ่มต้นการจ้างงานฟรีแลนซ์ ผู้ว่าจ้างสามารถกดที่ปุ่ม “เริ่มต้นชำระเงิน” ได้ทันทีเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ้างงานในขั้นตอนต่อไป นั่นคือ การชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์


 

 

สารบัญวิธีการจ้างงานฟรีแลนซ์บนหน้าเว็บไซต์ FreelanceBay

- การสร้างประกาศหาฟรีแลนซ์

- การพูดคุยกับฟรีแลนซ์ที่เสนอราคาในประกาศ

- การกดจ้างงานจากแพ็กเกจฟรีแลนซ์

- เริ่มต้นจ้างงาน

- การชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์

- การตรวจรับงาน แก้ไข และยืนยันผลงานฟรีแลนซ์

- การรีวิวผลงานฟรีแลนซ์

 

กำลังเชื่อมต่อ