ประกาศทั้งหมด

ราคา
เรียงลำดับ
อีก 8 วัน
เขียนแบบงานระบบดับเพลิง ด้วย Auto CAD
หาคนเขียนแบบเพื่อก่อสร้างงานระบบดับเพลิง ด้วยโปรแกรม Auto CAD เขียนแบบไดอะแกรม, Floor plan, Installation detail, Detail Fire pump room etc.
อีก 2 วัน
เจ้าหน้าที่คัดหาโรงงานผู้ผลิตผ้าในจีน
. คัดหาโรงงานผลิตผ้าจากจีนตามสเปคที่ต้องการ 2. ติดต่อให้ส่งตัวอย่างมาเทียบได้สเปคตรงกัน 3. ส่งใบราคาเบื้องต้น ต้องการ 10 โรงงานต่อ 1 สินค้าเพื่อเที่ยบราคาและคุณภาพ มีงานต่อเนื่อง
กำลังเชื่อมต่อ