การชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์

การชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์

 

 

หลังจากกดที่ปุ่ม เริ่มต้นชำระเงิน ระบบจะขึ้นหน้าต่าง ยืนยันใบเสนอราคา พร้อมทั้งสรุปยอดค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินให้ตรวจสอบรายละเอียด และระบบจะให้ ผู้ว่าจ้าง เลือกรูปแบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ้างงานครั้งนี้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 รูปแบบ 

 

  • การจ้างงานแบบบุคคล
  • การจ้างงานแบบบริษัท

 

การจ้างงานแบบบุคคล หมายถึง การจ้างงานที่ ผู้ว่าจ้าง เป็นบุคคลทั่วไป

การจ้างงานแบบบริษัท หมายถึง การจ้างงานที่ ผู้ว่าจ้าง เป็นนิติบุคคลที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ภาพตัวอย่างหน้าต่างยืนยันใบเสนอราคา และสรุปยอดค่าจ้างฟรีแลนซ์

 

 

ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนกับทางเว็บไซต์ ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ทำการยืนยันตัวตนก่อน หากต้องการยืนยันตัวตนสามารถกดที่คำว่า “ยืนยันตัวตน” เพื่อเริ่มทำการยืนยันตัวตนได้ทันที

 

ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนกรณี ผู้ว่าจ้าง ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน

 

ฉันจะยืนยันตัวตนได้อย่างไร? [คลิกเพื่ออ่าน]

ฉันจะเริ่มต้นจ้างงานฟรีแลนซ์ได้อย่างไร [คลิกเพื่ออ่าน]

 

หากเลือกรูปแบบการจ้างงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ยืนยันใบเสนอราคา”  เพื่อให้ระบบสรุปยอดชำระให้ผู้ว่าจ้างเตรียมโอนเงินให้กับทางเว็บไซต์ (ในกรณีที่เลือกรูปแบบการจ้างงานแบบบริษัท ระบบจะคำนวณยอดหัก ณ ที่จ่าย สรุปให้ในหน้าต่างการชำระเงิน)

 

ภาพตัวอย่างหน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปยอดชำระค่าจ้าง

 

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม  “ชำระเงิน” ระบบจะพาไปยังหน้า Payment Gateway เพื่อเลือกช่องทางการชำระเงิน


 

ในหน้า Payment Gateway จะมีช่องทางเลือกสำหรับชำระเงินอยู่ทั้งหมด 4 ช่องทางที่ทางเว็บไซต์รองรับ ดังนี้

  • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
  • ชำระเงินด้วย QR Code
  • ชำระเงินด้วย Wechat
  • ชำระเงินด้วย Alipay

 

ภาพตัวอย่างหน้า Payment Gateway

 

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วข้อมูลขั้นตอนการทำงานด้านขวามือในห้องสนทนาจะแสดงข้อความในส่วนของ การชำระเงิน เป็น ชำระแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้ว่าจ้าง และฟรีแลนซ์สามารถดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน และ Invoice ได้ด้วยเช่นกัน

 

ภาพตัวอย่างกรอบข้อมูลในห้องสนทนาเมื่อผู้ว่าจ้างดำเนินการชำระเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว

 

เมื่อผู้ว่าจ้างชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการแจ้งเตือนฟรีแลนซ์ให้ เริ่มทำงาน ให้กับทางผู้ว่าจ้าง ในระหว่างนี้ผู้ว่าจ้างสามารถแชทเพื่อสอบถาม หรือติดตามงานกับฟรีแลนซ์ได้โดยตรงผ่านทางห้องสนทนา เมื่อฟรีแลนซ์ส่งงาน ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจรับงาน แก้ไข และยืนยันผลงานฟรีแลนซ์ ได้ทันที

 

 

สารบัญวิธีการจ้างงานฟรีแลนซ์บนหน้าเว็บไซต์ FreelanceBay

- การสร้างประกาศหาฟรีแลนซ์

- การพูดคุยกับฟรีแลนซ์ที่เสนอราคาในประกาศ

- การกดจ้างงานจากแพ็กเกจฟรีแลนซ์

- เริ่มต้นจ้างงาน

- การชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์

- การตรวจรับงาน แก้ไข และยืนยันผลงานฟรีแลนซ์

- การรีวิวผลงานฟรีแลนซ์

 

กำลังเชื่อมต่อ