บริษัท เซมิโคลอน จำกัด
ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ในธุรกิจของคุณนะคะ
  0
  0
  31
  0
  0
  254
รับดูแลเพจ Facebook ในทุกธุรกิจ รับทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing ,Digital Marketing
  3
  2
  1503
เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  0
  0
  70
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Full Stack
  0
  0
  77
รับออกแบบเว็ปไซต์ ให้รองรับทุกอุปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  0
  0
  95
รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ, งานวิจัย และโครงการ
  0
  0
  30
ต้องการคนเขียนรีวิว ต้องการคนช่วยโปรโมทสินค้าและบริการติดต่อเลยครับ
  3
  1
  132
ทำงานด้วยความจริงใจและใส่ใจทุกรายละเอียด
  0
  0
  149
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ด้วยประสบการณ์กว่า 3 ปี กับงาน digital marketing online
  0
  0
  50
  0
  0
  13
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัย รับประมวลผล เขียนบทความวิชาการ รับเขียนแผนธุรกิจ
  2
  0
  41
รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล
  0
  0
  49
ดิฉันพร้อมรับฟังปัญหา หากคุยและสามารถฃ่วยให้ธุรกิจคุณทำต่อได้ เราทำทุกอย่าง
  0
  1
  121
รับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ สังคมศาสตร์ และการตลาดด้วย Stata SPSS
  0
  0
  100
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.