Thanakarn H.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ต้องการคนเขียนรีวิว ต้องการคนช่วยโปรโมทสินค้าและบริการติดต่อเลยครับ
สมัครสมาชิกเมื่อ
13 ม.ค. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ด้วยประสบการณ์ทำงานสะสมหลายปี มีผลงานมากมายกว่า 5 ปี เกี่ยวกับการ เขียน Review และการทำ Seeding บน Website ดัง อย่าง Pantip . ประสบการณ์ทำงาน - บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเขียนรีวิวแห่งหนึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ (มีนาคม 2016- กันยายน 2016) - บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเขียนรีวิวแห่งหนึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ (มกราคม 2018-ตุลาคม 2018) - ฟรีแลนซ์ เกี่ยวกับการเขียนบทความ Review และ Seeding (กันยายน 2016 - ปัจจุบัน)