Adipong P.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
15 ม.ค. 2020
1หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ประสบการ์ณทำงานมากกว่า 7 ปี ในสายงานด้านโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าบริการเป็นกันเอง ความรับผิดชอบสูง เชิญทดลองใช้บริการครับ