จิรทีปต์ ซ.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
Dev C# ASP.NET Core MVC / API Connect Database MSSQLServer, MySQL, Oracle
สมัครสมาชิกเมื่อ
23 ธ.ค. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

- พัฒนา Web Application โดยใช้ ASP.NET Core MVC เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MSSQLServer, MySQL, Oracle , สอนเขียน ASP.NET Core, C#, SQL เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือนักศึกษาทำโปรเจค


ทักษะ
ค่าบริการ
1,000 - 300,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
238
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
งานอื่น ๆ
จิรทีปต์ ซ.
ออกแบบระบบ, พัฒนา Web Application, ออกแบบฐานข้อมูล
0
247
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.