กลับไปหน้าที่แล้ว

Other

ความคิดเห็น


งานอื่น ๆ
ออกแบบระบบ,พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล
ASP.NET Core Mvc, C#, WebAPI, SOAP RabbitMQ, Hangfire, UiPath, MSSQL Server, MySQL, Oracle

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ส.ค. 2021

0
247

ผลงานอื่นๆของ จิรทีปต์ ซ.ดูทั้งหมด

สอนเขียน ASP.NET CORE MVC
จิรทีปต์ ซ.
ออกแบบระบบ, สอนพิเศษวิชาอื่น ๆ, พัฒนา Web Application
0
167
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.