กลับไปหน้าที่แล้ว

WebApp Report ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ประเทศไทย

ความคิดเห็น


WebApp แสดงข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล
สร้าง WebApp แสดงข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคให้โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธรณสุข ASP.NET MVC, MSSQL Server, C#

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ส.ค. 2021

0
128

ผลงานอื่นๆของ จิรทีปต์ ซ.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.