พาชมดีไซน์ Packaging ที่น่าโดดเด่นของเดือนพฤศจิกายน 2018
4 ธันวาคม 2561

 

 

 

มาชมงานดีไซน์สวยๆของแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจจาก packagingoftheworld กันค่ะ :)

 

 

 

 

 

1.Selfish vodka packaging design by Nova Brand


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Filè meat specialties packaging design by Liquid Diamond - Creatori di identità di marca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Juicy Lover Lubricant for him & her - packaging design by Existence Design


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Oro olive oil packaging design by fagerström


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Nuna Cold Brew packaging design by NEV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Borjomi Winter 2018 mineral water packaging design by Reynolds and Reyner


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.From Nature Dried Fruit packaging design by Hi Nio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Vivevive underwear packaging design by Contentformcontext


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.The Little Chef packaging design by Carpenter Collective


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Lesters sausage packaging design by lg2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำลังเชื่อมต่อ