ซอฟต์แวร์สำหรับฟรีแลนซ์ (Freelancer Software)

ค้นหา
ซอฟต์แวร์สำหรับฟรีแลนซ์ (Freelancer Software)
ซอฟต์แวร์สำหรับฟรีแลนซ์ (Freelancer Software)

ฟรีแลนซ์ (Freelancer) เป็นอาชีพที่อิสระ และสามารถทำงานได้ทุกที่ ในหมวดหมู่นี้จึงรวบรวม ซอฟต์แวร์สำหรับฟรีแลนซ์ (Freelancer Software) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ (Licensed Software) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ฟรีแลนซ์ เพื่อให้การทำงานต่างๆ ง่ายขึ้น และประหยัดเวลาที่ใช้ในการทำงานมากขึ้น

โดยมีโปรแกรมที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ อาทิ โปรแกรมจัดการ PDF Foxit PhantomPDF, โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax, โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting รวมถึงโปรแกรมออกแบบ กราฟิก และ โปรแกรมมัลติมีเดีย อาทิ โปรแกรม Adobe Photoshop CC และ โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC เป็นต้น

© 2015-2023 FreelanceBay.com, All rights reserved.