Anuchit K.
นิสิตปริญญาโทที่สามารถใช้เวลาว่างทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์ได้ สามารถออกแบบอินโฟกราฟฟิค
  0
  0
  1133
  0
  0
  158
รับงานทำสื่อ ออกแบบ รีทัช แปลบทความ คุยก่อนได้ค่ะ
  0
  0
  55
รับสอนวิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, Calculus1
  0
  0
  135
รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล
  0
  0
  63
งานเขียนบทความ
  0
  0
  101
  0
  1
  204
  0
  0
  69
จบปริญญาโท วิศวกรรม ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ไอที
  0
  0
  297
รับงานแปล พิสูจน์อักษร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ ชีววิทยา
  0
  0
  2
สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เคมี ชีววิทยา เเละภาษาจีนเบื้องต้น รับเขียนบทความเเละแปลเอกสารอังกฤษ/จีนเป็นไทย
  0
  0
  2
  0
  0
  12
ฉันทำแผนการสอนได้ สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้
  0
  0
  9
มีประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ พลังงาน และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการสอน
  0
  0
  73
  0
  0
  317
รับเขียนบทความทำ SEO
  0
  0
  106
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.