Praphan C.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
[ฟรีแลนซ์] พัฒนา website และพัฒนาระบบ Web Application เพื่อใช้ในองค์กร/หน่วยงาน ขนาดย่อม
สมัครสมาชิกเมื่อ
07 ก.ค. 2021
25หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

- พัฒนา Web Application โดยใช้ LARAVEL Framework ในการพัฒนาระบบฯ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย MySQL - ออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป ทำเว็บไซต์ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน ในรูปแบบ SPA (Single Page Application) - เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือนักศึกษาทำโปรเจคจบ - สำหรับผู้ที่ต้องการระบบฯ ใช้ภายในหน่วยงาน หรือองค์กรขนาดย่อม


ทักษะ
ค่าบริการ
4,900 - 49,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
1.8k
จำนวนถูกใจ
7
ผู้ติดตาม
4
กำลังติดตาม
0
ระบบบริหารจัดการลูกค้า PMS
Praphan C.
ออกแบบระบบ, พัฒนา Web Application, ออกแบบฐานข้อมูล
0
71
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.