กลับไปหน้าที่แล้ว

 ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า

ความคิดเห็น


ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า
พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์
Web Application บันทึกข้อมูลลูกค้าและทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน/องค์กร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ โดยสามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลได้ทุกอย่าง + สามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ excel เพื่อดูผลการรายงาน เป็นต้น.

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 26 ต.ค. 2021

1
139

ผลงานอื่นๆของ Praphan C.ดูทั้งหมด

พัฒนาเว็บไซต์ขนส่ง & Logistics
Praphan C.
ทำเว็บไซต์ทั่วไป, ออกแบบระบบ, ออกแบบเว็บไซต์
1
123
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.