สมัครสมาชิกด้วย E-mail Address

สมัครสมาชิกด้วย E-mail Address

 

 

 

หากเลือกสมัครสมาชิกด้วยอีเมลจะสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกได้ทันที ข้อมูลที่จะต้องกรอกประกอบด้วย

 

  • อีเมล
  • ชื่อ - นามสกุลจริง
  • เบอร์โทรศัพท์ (จะต้องเป็นเบอร์โทรที่สามารถติดติดต่อได้จริงข้อมูลในส่วนนี้จะไม่โชว์บนหน้าเว็บไซต์)
  • ชื่อผู้ใช้ (ใส่ได้เฉพาะ a-z, 0-9, -, _ และ . (จุด) ความยาวไม่เกิน 6 - 30 ตัวอักษร)
  • รหัสผ่าน (สำหรับ Log in เข้าใช้งานในครั้งต่อไป โดยความยาวรหัสผ่านต้องไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร)
  • ยืนยันรหัสผ่าน

 

หลังจากกรอกข้อมูลข้างต้นเรียบร้อย ต่อมาระบบจะให้เลือกสถานะการใช้งานโดยจะมีให้เลือก 2 สถานะด้วยกัน

 

  • ผู้ว่าจ้าง (สมัครเป็นผู้ว่าจ้างเพื่อหาฟรีแลนซ์มาทำงานให้คุณ)
  • ฟรีแลนซ์ (สมัครเป็นฟรีแลนซ์เพื่อลงผลงานและรับงานจากผู้ว่าจ้าง) 

 

อ่านวิธีสมัครเป็น ฟรีแลนซ์ [คลิก] 

อ่านวิธีสมัครเป็น ผู้ว่าจ้าง [คลิก] 
 

กำลังเชื่อมต่อ