การสร้างใบเสนอราคา

การสร้างใบเสนอราคา

 

การสร้าง ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จะต้องกดปุ่ม “สร้างใบเสนอราคา” ที่ปรากฎอยู่ในกรอบแสดงข้อมูลขั้นตอนการจ้างที่อยู่ในห้องสนทนาด้านขวามือ โดยฟรีแลนซ์สามารถดูได้ว่าผู้ว่าจ้างกดทักแชทมาจากประกาศที่ฟรีแลนซ์ได้เสนอราคาไว้ หรือทักมาจากแพ็กเกจบริการที่ทางฟรีแลนซ์สร้างไว้ที่พอร์ตผลงาน

 

 

 

ภาพตัวอย่างการแสดงข้อมูลช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกดทักแชทหาฟรีแลนซ์

 

เมื่อกดที่ปุ่ม สร้างใบเสนอราคา ระบบจะขึ้นกรอบหน้าต่างให้ฟรีแลนซ์กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ราคางาน : ระบุราคางาน 

ราคางานจะต้องใส่เฉพาะตัวเลข เป็นราคาเดียวห้ามใส่เป็นช่วงราคา และราคาจะต้องไม่ต่ำว่า 300 บาท

 

ภาพตัวอย่างการคำนวณของระบบ

 

เมื่อกรอกราคางานระบบหน้าเว็บจะทำการคำนวณรายได้ พร้อมแสดงรายได้หลังหักค่าบริการการใช้ระบบจ้างงานของเว็บไซต์ FreelanceBay รวมถึงรายได้หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%​ (สำหรับกรณีผู้ว่าจ้างเป็นรูปแบบบริษัท) เพื่อให้ฟรีแลนซ์ได้เห็นยอดรายได้ที่แท้จริง

 

 

  • ชื่องาน : ระบุชื่องาน
  • รายละเอียด : ระบุรายละเอียดเนื้องานที่ต้องทำ 

ควรระบุรายละเอียดเนื้องานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในกรณีหากเกิดปัญหาระหว่างการจ้างงาน กรุณาใช้ระบบจ้างงานภายในเว็บไซต์เท่านั้น งดใส่ข้อมูลติดต่อ หรือ ลิงก์งานภายนอก

 

  • จำนวนครั้งที่แก้ไข : ระบุเงื่อนไขจำนวนครั้งที่สามารถแก้ไขงานได้
  • แก้ไขอะไรได้บ้าง : ระบุรายละเอียดงานที่สามารถแก้ไขได้
  • วันเริ่มงาน - วันส่งงาน : ระบุวันเริ่ม และวันส่งงาน
  • สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ระบุสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่องานสำเร็จ 

ควรระบุรายละเอียดเนื้องานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในกรณีหากเกิดปัญหาระหว่างการจ้างงาน

 

  • หมายเหตุ (ถ้ามี) : ระบุข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีสามารถไม่ระบุได้

 

ภาพตัวอย่างช่องการกรอกเพื่อสร้างใบเสนอราคา

 

เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “ต่อไป” และตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งหากไม่มีข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ฟรีแลนซ์สามารถกดปุ่ม “สร้างใบเสนอราคา” ได้ทันที

 

 

 


เมื่อสร้างใบเสนอราคาแล้วฟรีแลนซ์สามารถดูรายละเอียดของใบเสนอราคาแบบคร่าวๆ ได้ที่กรอบข้อมูลด้านขวามือ หากต้องการดาวน์โหลดใบเสนอราคาก็สามารถกดเพื่อดาวน์โหลดได้เช่นกัน นอกจากนี้หากผู้ว่าจ้างต้องการให้ฟรีแลนซ์ แก้ไขใบเสนอราคา ก็สามารถทำได้โดยจะต้องอยู่ภายใต้จำนวนครั้งที่ได้ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา

 


 

สารบัญวิธีการรับงานฟรีแลนซ์บนหน้าเว็บไซต์ FreelanceBay

- เริ่มต้นรับงาน

- การสร้างใบเสนอราคา

- การแก้ไขใบเสนอราคา

- เริ่มต้นทำงาน

- การส่งงาน

- การรีวิวการจ้างงานผู้ว่าจ้าง

 

 

 

กำลังเชื่อมต่อ