รายละเอียดงาน

Form Website
เว็บไซต์สำหรับกรอกแบบฟอร์ม โดยมีการเช็คข้อมูล ในแต่ละ Input ตามที่ต้องการ เช่น กรอกตัวเลขเท่านั้น ตัวหนังสือเท่านั้น หรือต้องการความยาวกี่ตัวหนังสือในแต่ละ Input หลังจากกด Submit จะมีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือนำมาโชว์ในหน้าที่ต้องการ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

narut.sh
I am a Front-end Web Developer
0.0
มี 4 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ