รายละเอียดงาน

Food Recipe Website
เว็บไซต์แสดงรายการอาหารที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา โดยผ่านการดึงข้อมูล Resful API มีการคลิกที่เมนูอาหารเพื่อแสดงรายละเอียดวิธีการทำ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

narut.sh
I am a Front-end Web Developer
0.0
มี 4 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ