กลับไปหน้าที่แล้ว

รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย คำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย)

 

การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน ในงานวิจัยด้านการแพทย์ (เวชศาสตร์ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ) การพยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์

 

รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript)

 

โดยผู้วิจัยมี concept งานวิจัยของตนเอง หรือข้อมูลที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง หลังจากนั้นทางเราจะประเมินราคาทันที

 

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข หลังจากมีการแก้ไขครั้งที่ 1 ทางเราจะคิดราคาในรูปแบบ add-on เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ต้องการแก้ไขในครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

 

ความคิดเห็น


เขียนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์
การเขียนในนามคนอื่น,รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล
เขียนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 23 ก.ย. 2021

0
70

ผลงานอื่นๆของ ปฤษฎี ก.ดูทั้งหมด

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติงานวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ การตลาด ปรึกษางานวิจัย
ปฤษฎี ก.
การวิเคราะห์ข้อมูล, เขียนบทความเชิงวิชาการ, สอนพิเศษการคำนวณ
1
313
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.