w_wwiwat2529

สวัสดีครับ ผมช่างโหน่งครับ รับ Wiring Control,Automation
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
7 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
Invalid date
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ