thanawatprompakdee

Put the right product in the right market ไม่มีสินค้าตัวไหนในโลกที่ขายไม่ได้ ถ้าขายให้ถูกที่
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
1 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
Invalid date
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ