นายธนบดี ร.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
สมัครสมาชิกเมื่อ
15 ก.พ. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ,บังคับคดี -ว่าต่างในคดีแพ่งและคดีอาญา - แก้ต่างในคดีแพ่งและคดีอาญา - ดำเนินคดีในศาลพิเศษ เช่น ศาลล้มละลาย,ศาลทรัพย์สินทางปัญญา,ศาลเยาวชนและครอบครัว - สืบทรัพย์,บังคับคดีตามกฎหมานใหม่


ทักษะ
ค่าบริการ
500 - 100,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
6
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
บริหารหนี้สินและทรัพย์สิน
นายธนบดี ร.
การบริหารความเสี่ยง, ภาษี
0
4
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.