Ruttapong T.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
สมัครสมาชิกเมื่อ
25 พ.ค. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง / ปรับเปลี่ยน / เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ออกแบบอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ปรึกษา พ.ร.บ.ควมคุมอาคาร วางผังโครกงารฯ


ทักษะ
ค่าบริการ
2,000 - 50,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
91
จำนวนถูกใจ
1
ผู้ติดตาม
1
กำลังติดตาม
0
Living House 1 Story
Ruttapong T.
ออกแบบตกแต่งภายใน, เขียนแบบอนุญาต, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
12
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.