p.chakid2589

กลุ่มผู้ทำงานศิลป์ ที่สร้างงานกราฟฟิคออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ มีผลงานมาแล้วกว่า100ชิ้น
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
พูดคุยเพื่อตกลงราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
3 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
2 ปีที่แล้ว
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ