nutiii2436

มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความถนัดด้านโปรแกรม Photoshop,Lightroom, Illustrator, Autocad, SolidWork
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
เริ่มต้นที่ 250 บาท
เริ่มต้นที่ 250 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
10 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
7 เดือนที่แล้ว
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ