Naruepol P.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
17 ธ.ค. 2019
1หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

รับออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ มีความถนัดในงานวาดภาพประกอบ หรืองานศิลปะทั่วไปได้ และยังสามารถนำเอาความรู้ความสามรถแต่ละเทคนิคมาประยุกต์วิธีการทำงานของแต่ละแขนงเข้าด้วยกัน ทักได้ทุกเวลาที่ต้องการ