nancy.kidhaitamhai

มีประสบการณ์ทำตลาดออนไลน์ 4 ปี มีร้านของตัวเอง มีผลงานออกแบบตกแต่งร้านค้าออนไลน์ให้ลูกค้ากว่า 60ร้าน
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
2 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
1 ปีที่แล้ว
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ