may.jinju.lee

จัดหน้าหนังสือ MANUAL / BROCHURE / CATALOG DTP / LAYOUT ประสบการณ์ 6 ปี
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
เริ่มต้นที่ 20 บาท
เริ่มต้นที่ 20 บาท
เริ่มต้นที่ 20 บาท
เริ่มต้นที่ 20 บาท
เริ่มต้นที่ 20 บาท
เริ่มต้นที่ 20 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
5 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
7 เดือนที่แล้ว
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ