Kasinee K.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ออกแบบโลโก้ ออกแบบเสื้อ ตัดต่อรูปภาพ ตัดต่อวิดีโอ ทำการ์ตูนเคลื่อนไหว2มิติ วาดภาพการ์ตูน
สมัครสมาชิกเมื่อ
14 ม.ค. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ออกแบบโลโก้ ออกแบบเสื้อ ตัดต่อรูปภาพ ตัดต่อวิดีโอ ทำการ์ตูนเคลื่อนไหว2มิติ วาดภาพการ์ตูน