Kraivit M.
ฟรีแลนซ์, ไม่รับงาน
ระดับ Free
รับทำแอพพลิเคชั่น mobile, web, desktop
สมัครสมาชิกเมื่อ
02 เม.ย. 2020
55หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ประสบการณ์สะสมมาจากการ ร่ำเรียน ศึกษาค้นคว้าและนำมาประยุกต์กับงาน เริ่มต้นมาจากโครงสร้างของ โลจิกที่เป็นระบบก่อนมาเรียนโปรแกรม ควรมีโลจิกที่ดีในการจัดการ Big o การทำงานของข้อมูลที่รวดเร็ว และการใช้สูตรคณิตศาสตร์ใในการทำงานร่วมกับโปรแกรม นั้นก็คือผมการยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
4.4k
จำนวนถูกใจ
8
ผู้ติดตาม
3
กำลังติดตาม
0
ระบบใบเสร็จรับเงินด้วย CSV แบบ multiple
Kraivit M.
ทำเว็บไซต์ทั่วไป, ออกแบบระบบ, ออกแบบเว็บไซต์
1
424
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.