jutitorn18

Logo, Sign, Poster, Banner, Website
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
เริ่มต้นที่ 1,800 บาท
เริ่มต้นที่ 1,800 บาท
เริ่มต้นที่ 1,800 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
10 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
9 เดือนที่แล้ว
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ