แนะนำ 16 Free Responsive Tumblr Themes
10 สิงหาคม 2561

 

 

วันนี้แอดมี Tumblr Themes สวยๆมาฝากเพื่อนกันจ้าสำหรับใครชอบสไตล์แบบไหนสามารถเบือกดาวน์โหลดเพื่อใช้งานใน Tumblr ของตนเองกันได้เลยนะคะ :)1.Candice Theme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Yuki

 

 

 

 

 

 

3.Laser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Astoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Belfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Indy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Chale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Hipster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Minimalism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Copycat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Eclipse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Styld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Susan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.fx2039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Blushing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Curly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำลังเชื่อมต่อ