พาชม 26 ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดงาน Sony World Photography Awards 2018
6 มีนาคม 2561

 

 

วันนี้แอดมีภาพถ่ายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากงานการประกวดของ Sony World Photography Awards 2018 มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ โดยงานประกวดนี้มีช่างภาพส่งภาพเข้าประกวดมากถึง 319,561 ภาพ!! โดยภาพที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการยกย่องทั้งหมดจะได้จัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงาน Sony World Photography Awards Awards ในปี 2018 ที่ Somerset House ในกรุงลอนดอนระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคมนี้ค่ะ 

 

 

 

 

 
ภาพโดย © Corey Arnold / Sony World Photography Awards 2018
 
 
 

 

ภาพโดย © Adam Pretty / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Pedro Fernandez Aguado / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Nigel Hodson / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Yilan Song / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Witold Ziomek / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Tina Signesdottir Hult / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Tom Way / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Carlos DeLaRosa / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © James Monnington / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Adam Pintar / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Kyoko Takemura / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Wiebke Haas / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Paul DHaese / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Manish Mamtani / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Raed Ammari / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Wenjie Qiao / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Riyas Muhammed / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Isabelle Bacher / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Emma Spencer / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Alejandro Marquez Perez / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Huibo Hou / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Anastasia Vasylenko / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Anshul Mehrotra / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

 

ภาพโดย © Jin Xu / Sony World Photography Awards 2018

 

 

 

กำลังเชื่อมต่อ