FreelanceBay แนะนำฟอนต์จากลายมือของผู้นำที่ร่วมประชุม G7
12 มิถุนายน 2561

 

ทาง Humanitarian organization Support To Life ได้ร่วมมือกับเอเจนซี่ TBWA\Istanbul ครีเอทฟอนต์ที่แปลกกว่าใครโดยเป็นการนำลายมือของผู้นำประเทศที่จะเข้าร่วมประชุม G7 เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนใช้เพื่อส่งข้อความถึงผู้นำ G7 ก่อนการประชุมที่จะจัดขึ้นที่ควิเบกประเทศแคนาดาค่ะ

 

หากเพื่อนๆสนใจฟอนต์นี้สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำลังเชื่อมต่อ