การยืนยันตัวตนแบบบุคคลธรรมดา

การยืนยันตัวตนแบบบุคคลธรรมดา

 

หากต้องการไปที่หน้า ยืนยันตัวตน สามารถกดที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวามือ และเลือกเมนู ยืนยันตัวตน

 

การยืนยันตัวตนแบบบุคคลธรรมดาจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยการกรอกข้อมูลเบื้องต้น, อัพโหลดภาพตัวจริง และภาพบัตรประชาชน

 

  • ชื่อ - นามสกุลจริง* : ระบบจะดึงชื่อผู้ใช้ที่กรอกไว้เมื่อตอนสมัครสมาชิกมาแสดง
  • รหัสประจำตัวประชาชน* : ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

คำแนะนำ : หมายเลข 13 หลักที่กรอกจะต้องตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่อัพโหลด

 

  • ที่อยู่* : ระบุที่อยู่ของคุณ

คำแนะนำ : สามารถเลือกกรอกได้ 2 รูปแบบคือ ที่อยู่ในประเทศไทย และที่อยู่ต่างประเทศ

 

  • ภาพบัตรประชาชน* : อัพโหลดภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่เห็นรูป และหมายเลขที่ชัดเจนโดยสามารถเซ็นชื่อ หรือขีดฆ่าและเขียนกำกับได้

คำแนะนำ : ภาพบัตรประชาชนสามารถเซ็นกำกับหรือไม่ก็ได้และไฟล์ภาพต้องมองเห็นได้ชัดเจน, รองรับนามสกุล png, jpeg, gif หรือ pdf

 

  • ภาพหน้าจริง* : อัพโหลดภาพหน้าจริงของคุณ

คำแนะนำ : ภาพต้องมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน, รองรับนามสกุล png, jpeg, gif


 

เมื่อกรอกข้อมูล และอัพโหลดภาพเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึกและดำเนินการต่อ

 


 

กำลังเชื่อมต่อ