การรับเงิน

การรับเงิน

 

 

ทุกการจ้างงานที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ FreelanceBay ระบบจะมีการเก็บค่าบริการ 10% จากราคาค่าจ้างที่ทางฟรีแลนซ์คิดกับผู้ว่าจ้าง

 

สำหรับการรับเงินค่าจ้างในกรณีที่งานที่ได้รับว่าจ้างนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว ทางเว็บไซต์จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีที่ฟรีแลนซ์ได้กรอกข้อมูลการรับเงินมา และยอดเงินค่าจ้างจะถูกโอนเข้าบัญชีดังกล่าวไม่เกิน 7 วันทำการ

 

ทั้งนี้ฟรีแลนซ์สามารถติดตามสถานะการโอนเงินได้ที่ เมนู “รายได้” 

 

 

เมื่อคลิกที่เมนู รายได้ ระบบจะพามายังหน้าแสดงข้อมูลงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้น พร้อมทั้งรายละเอียดค่าจ้าง พร้อมสถานะการโอนเงิน

 

ภาพตัวอย่างข้อมูลที่จะแสดงในหน้า รายได้

 

แจ้งเตือนสมาชิกฟรีแลนซ์ทุกท่าน บัญชีที่ใช้ในการรับเงินค่าจ้างทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินเพิ่มเติมจำนวน 8 บาท

หากท่านไหนไม่ประสงค์ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเปลี่ยนบัญชีสำหรับการรับเงินค่าจ้างให้เป็น บัญชีธนาคารกสิกรไทย ได้ในเมนูข้อมูลการรับเงิน

 

กำลังเชื่อมต่อ