การยืนยันตัวตนแบบองค์กร

การยืนยันตัวตนแบบองค์กร

 

 

หากต้องการไปที่หน้า ยืนยันตัวตน สามารถกดที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวามือ และเลือกเมนู ยืนยันตัวตน

 

การยืนยันตัวตนแบบองค์กรจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยการกรอกข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น และอัพโหลดเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ

 

  • ชื่อธุรกิจ* : ระบุชื่อธุรกิจ หรือชื่อบริษัทของคุณ
  • เลขทะเบียนธุรกิจ* : ระบุเลขทะเบียนธุรกิจของคุณ
  • ที่อยู่* : ระบุที่อยู่ของธุรกิจของคุณ

คำแนะนำ : สามารถเลือกกรอกได้ 2 รูปแบบคือ ที่อยู่ในประเทศไทย และที่อยู่ต่างประเทศ

 

  • อกสารการจดทะเบียนธุรกิจ* : อัพโหลดภาพเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ 

คำแนะนำ : เอกสารสามารถเซ็นกำกับหรือไม่ก็ได้และไฟล์ภาพต้องมองเห็นได้ชัดเจน อัพโหลดไฟล์ภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน รองรับนามสกุล png, jpeg, gif หรือ pdf


 

เมื่อกรอกข้อมูล และอัพโหลดภาพเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึกและดำเนินการต่อ

 


 

สำหรับ ผู้ว่าจ้าง หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับทางฟรีแลนซ์จะต้องเลือกยืนยันตัวตนแบบองค์กร เมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นระบบจะแนบข้อมูลเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายลงในเอกสารสำคัญต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ 

ทั้งนี้หาก ฟรีแลนซ์ ต้องการเอกสารประกอบการหักภาษี ผู้ว่าจ้าง จะต้องเป็นคนดำเนินการจัดทำ และส่งให้กับทางฟรีแลนซ์เอง

 

 

กำลังเชื่อมต่อ