การแก้ไขข้อมูลการเสนอราคา

การแก้ไขข้อมูลการเสนอราคา

 

หากฟรีแลนซ์ต้องการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลที่ได้กดเสนอราคาไปแล้ว สามารถกดปุ่ม “แก้ไขการเสนอราคา” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลอีกครั้ง และสามารถกดแก้ไขรายละเอียดที่เสนอได้จนกว่าประกาศจะถูกปิด

 


 

กำลังเชื่อมต่อ