การกรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน

การกรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน

 

ฟรีแลนซ์สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการรับเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยคลิกที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวามือ และเลือกที่เมนู “ข้อมูลการรับเงิน

 

ภาพตัวอย่าง

 

ฟรีแลนซ์จะต้องทำการกรอกข้อมูล ดังนี้

  • เลขที่บัญชี * : ระบุเลขที่บัญชีของธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
  • ชื่อบัญชี * : ระบุชื่อบัญชีของธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
  • ประเภทบัญชี * : ระบุประเภทบัญชีของธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
  • ธนาคาร * : ระบุชื่อธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
  • ภาพหน้าสมุดบัญชี * : อัพโหลดภาพหน้าสมุดบัญชี

คำแนะนำ : รองรับนามสกุล png, jpeg, gif ขนาดไม่เกิน 1024x1024px

 

แจ้งเตือนสมาชิกฟรีแลนซ์ทุกท่าน บัญชีที่ใช้ในการรับเงินค่าจ้างทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินเพิ่มเติมจำนวน 8 บาท

หากท่านไหนไม่ประสงค์ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเปลี่ยนบัญชีสำหรับการรับเงินค่าจ้างให้เป็น บัญชีธนาคารกสิกรไทย ได้ในเมนูข้อมูลการรับเงิน

 

กำลังเชื่อมต่อ