Accusoft Account Manager

Accusoft Account Manager - โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ มีระบบสต๊อกสินค้า ออกรายงาน งบการเงิน

โปรแกรมบัญชี Account Manager ฟังก์ชันครบ ทั้งระบบงาน ซื้อขายสินค้า สต๊อกสินค้า ลงรายการบัญชี สมุดรายวัน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย เชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้

โปรแกรมบัญชี Account Manager ฟังก์ชันครบ ทั้งระบบงาน ซื้อขายสินค้า สต๊อกสินค้า ลงรายการบัญชี สมุดรายวัน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย เชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้

เลือก
฿1,605
สั่งซื้อขอใบเสนอราคา

Accusoft Account Manager
(โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ มีระบบสต๊อกสินค้า ออกรายงาน งบการเงิน)

Lifetime License

Account Manager

Accusoft Account Manager โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากผู้พัฒนาโปรแกรม ค่าย Accusoft ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจทุกรูปแบบ ที่มีการซื้อขายสินค้า มีสต๊อกสินค้าที่ต้องจัดการ โดยระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ก็มี อาทิ ระบบงานซื้อสินค้า, ขายสินค้า, สต๊อกสินค้า, ลงรายการบัญชี, สามารถออกรายงานการซื้อ-การขาย, สมุดรายวัน, ผังบัญชี, งบการเงินต่างๆ และ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

นอกจากนี้ โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager ยังสามารถเชื่อมต่อกับ โปรแกรม SMEs ของบริษัทได้อีกด้วย เป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลระบบงานบัญชีของธุรกิจให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวมถึงช่วยให้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบการจัดการข้อมูลหลัก

Accusoft Account Manager

โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager มีระบบการจัดการฐานข้อมูลหลัก นำเข้าข้อมูลสำคัญเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำๆ ทุกครั้งที่ทำรายการ โดยรายละเอียดของระบบ การจัดการข้อมูลหลัก มีดังนี้

 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลเจ้าหนี้
 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกหนี้
 • สามารถ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) สต๊อกสินค้า

ระบบงานซื้อ - ระบบการจ่ายเงิน

โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager มีระบบงานซื้อสินค้า และระบบจ่ายเงินที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดความต้องการของธุรกิจ รองรับการคิดส่วนลด และเลือกวิธีการชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสด และเช็ค โดยรายละเอียดของระบบงานซื้อ - ระบบการจ่ายเงิน มีดังนี้

 • สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบรับสินค้า
 • กำหนดเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
 • กำหนดวันชำระเงินตามระยะเวลาเครดิต (เจ้าหนี้)
 • รองรับ ส่วนลดตามรายการ (แบบ % และบาท)
 • รองรับ ส่วนลดท้ายบิล (แบบ % และบาท)
 • รองรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ)
 • คำนวณสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ
 • ลงรายงานบัญชีให้อัตโนมัติ สมุดรายวันซื้อ (ซื้อเชื่อ) หรือ สมุดรายวันจ่าย (ซื้อสด)
 • พิมพ์เอกสารใบรับสินค้า
 • สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบสำคัญจ่าย
 • รองรับการจ่ายเงิน รวมรายการ (หลายใบรับสินค้า)
 • ลงรายงานบัญชีให้อัตโนมัติ (สมุดรายวันจ่าย)
 • พิมพ์เอกสาร ใบส่งสินค้า

ระบบงานขาย - ระบบการรับเงิน

โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager ตอบโจทย์ธุรกิจการค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบงานขาย และระบบการรับเงินที่มีความสามารถครอบคลุม หักสินค้าขายออกจากระบบสต๊อกโดยอัตโนมัติ โดยรายละเอียดของระบบงานขาย - ระบบการรับเงิน มีดังนี้

 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบส่งสินค้า
 • กำหนดเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
 • กำหนดวันชำระเงินตามระยะเวลาเครดิต (ลูกหนี้)
 • รองรับ ส่วนลดตามรายการ (แบบ % และบาท)
 • รองรับ ส่วนลดท้ายบิล(แบบ % และบาท)
 • รองรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย)
 • คำนวณสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ
 • ลงรายงานบัญชีให้อัตโนมัติ สมุดรายวันขาย (ขายเชื่อ) หรือ สมุดรายวันจ่าย (ขายสด)
 • พิมพ์เอกสาร ใบส่งสินค้า
 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบสำคัญรับเงิน
 • รองรับการรับเงิน รวมรายการ (หลายใบส่งสินค้า)
 • ลงรายงานบัญชีให้อัตโนมัติ (สมุดรายวันรับ)
 • พิมพ์เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน

ระบบบัญชี

Accusoft Account Manager

อีกหนึ่งความสามารถหลักของโปรแกรม Accusoft Account Manager คือ การจัดการข้อมูลบัญชีของธุรกิจ สามารถจัดการกับผังบัญชี การลงสมุดบัญชีรายวัน และรองรับการปิดรอบบัญชีได้ตามต้องการ โดยรายละเอียดของระบบ การจัดการบัญชี มีดังนี้

 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ผังบัญชี
 • จัดการสมุดรายวัน (รายวันทั่วไป/ซื้อ/ขาย/รับ/จ่าย)
 • ลงบัญชีรายวันอัตโนมัติ (ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-สต๊อกสินค้า)
 • รายการบัญชีแยกประเภท
 • รองรับการปิดรอบบัญชี

ออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

Account Manager

โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager ช่วยอำนวยความสะดวกในการสรุปภาพรวมของธุรกิจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกได้เป็นอย่างดี ด้วยการออกรายงานที่เป็นประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • รายงานสต๊อกสินค้า : สินค้าคงเหลือ
 • รายงานบัญชี : สมุดรายวัน / บัญชีแยกประเภท
 • รายงานงบการเงิน : งบทดลอง / งบดุล / งบกำไร-ขาดทุน

ความสามารถอื่นๆ ของโปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

Accusoft Account Manager

นอกจากนี้ โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager ยังมีความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เติมเต็มให้ระบบการทำงานสมบูรณ์แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กำหนดข้อมูลรายละเอียดบริษัท รองรับข้อมูลสาขา
 • รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
 • รองรับการกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ (ทั้งระบบซื้อ-ขายสินค้า)
 • รองรับการพิมพ์กระดาษ ขนาด A4
 • รองรับการกำหนดเครื่องพิมพ์
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานระบบได้ (เจ้าของ, ผู้จัดการ, พนักงาน, อื่นๆ)
 • รองรับเครื่องพิมพ์ (Printer) ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (InkJet Printer)
  • เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ หรือ เครื่องพิมพ์หัวเข็ม (Dot Matrix Printer)
 • รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่
 • รองรับการทำงานแบบ Client-server
 • หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) สามารถจดจำรหัสผ่านเข้าใช้งานได้
 • รองรับการแสดงผลแบบเต็มจอ (Full Screen)
 • รองรับฐานข้อมูลของ โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล อย่าง โปรแกรม Microsoft Access
 • รองรับการทำงานผ่าน LAN (ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)

ข้อควรรู้ในการทดลองใช้งาน โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

ผู้ที่สนใจโปรแกรม สามารถทดลองใช้รุ่น Demo ได้โดยใช้รหัสผู้ใช้ดังต่อไปนี้

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : accusoft
 • Password (รหัสผ่าน) : 123

ตัวอย่างเอกสารจาก โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

Account Manager

Account Manager

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : Windows 10 (32bit / 64bit)
 • CPU : Core i3 หรือสูงกว่า
 • RAM : 4 GB หรือสูงกว่า

สรุปความสามารถหลักของ โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

สรุปความสามารถหลักของ โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

สรุปความสามารถหลักของ โปรแกรมบัญชี Accusoft Account Manager

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.