Account Manager

Account Manager - โปรแกรมบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ มีระบบสต๊อกสินค้า ออกรายงาน งบการเงิน

โปรแกรมบัญชี Account Manager ฟังก์ชันครบ ทั้งระบบงาน ซื้อขายสินค้า สต๊อกสินค้า ลงรายการบัญชี สมุดรายวัน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย เชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้

โปรแกรมบัญชี Account Manager ฟังก์ชันครบ ทั้งระบบงาน ซื้อขายสินค้า สต๊อกสินค้า ลงรายการบัญชี สมุดรายวัน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย เชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้

เลือก
฿1,605
สั่งซื้อ

Account Manager
(โปรแกรมบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ มีระบบสต๊อกสินค้า ออกรายงาน งบการเงิน)

Lifetime License

Account Manager

โปรแกรม Account Manager เป็น โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจทุกรูปแบบ ที่มีการซื้อขายสินค้า มีสต๊อกสินค้าที่ต้องจัดการ โดยระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ก็มี อาทิ ระบบงานซื้อสินค้า, ขายสินค้า, สต๊อกสินค้า, ลงรายการบัญชี, สามารถออกรายงานการซื้อ-การขาย, สมุดรายวัน, ผังบัญชี, งบการเงินต่างๆ และ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้อีกด้วย เป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลระบบงานบัญชีของธุรกิจให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวมถึงช่วยให้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมบัญชี Account Manager เป็นโปรแกรมโดยผู้พัฒนาสัญชาติไทย ที่มาพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน ช่วยในการบริหาร จัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้งานที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบงานซื้อ

Account Manager

โปรแกรมบัญชี Account Manager มีระบบงานซื้อสินค้าที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดความต้องการของธุรกิจ รองรับการคิดส่วนลด และเลือกวิธีการชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสด และเช็ค โดยรายละเอียดของระบบงานซื้อ มีดังนี้

 • สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบรับสินค้า
 • รองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ)
 • รองรับการเพิ่มสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ มีรับสินค้า
 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบขอลดหนี้
 • ดึงรายการสินค้ามาจากใบรับ/ซื้อสินค้า
 • การขอลดหนี้ระบบจะคำนวณราคาต้นทุนของสินค้าออกมาได้ (ถ้ามีส่วนลดขณะซื้อ)
 • รองรับการหักลดสต๊อกคสินค้าให้อัตโนมัติ มีขอลดหนี้
 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบสำคัญจ่าย
 • สามารถจ่ายเงินจากใบรับ/ซื้อสินค้าหลายใบได้ โดยระบบจะหักยอดส่วนลดจากใบขอลดหนี้ให้ด้วย
 • รองรับการคิดส่วนลดตามรายการได้  (ทั้งแบบเปอร์เซนต์และยอดส่วนลด)
 • รองรับการคิดส่วนลดจากยอดรวมของบิลได้ (ทั้งแบบเปอร์เซนต์และยอดส่วนลด)
 • รองรับวิธีชำระเงินแบบเงินสด และ เช็ค

ระบบงานขาย

Account Manager

โปรแกรมบัญชี Account Manager ตอบโจทย์ธุรกิจการค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบงานขายที่มีความสามารถครอบคลุม หักสินค้าขายออกจากระบบสต๊อกโดยอัตโนมัติ โดยรายละเอียดของระบบงานขาย มีดังนี้

 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบส่งสินค้า    
 • รองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย)    
 • รองรับการลดสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ มีส่งสินค้า   
 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบลดหนี้    
 • ดึงรายการสินค้ามาจากใบส่งสินค้า    
 • การลดหนี้ระบบจะคำนวณราคาต้นทุนของสินค้าออกมาได้ (ถ้ามีส่วนลดขณะซื้อ)    
 • รองรับการนำกลับสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ มีลดหนี้    
 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบสำคัญจ่าย    
 • สามารถจ่ายเงินจากใบส่งสินค้าหลายใบได้ โดยระบบจะหักยอดส่วนลดจากใบลดหนี้ให้ด้วย    
 • รองรับการคิดส่วนลดตามรายการได้  (ทั้งแบบเปอร์เซนต์และยอดส่วนลด)    
 • รองรับการคิดส่วนลดจากยอดรวมของบิลได้ (ทั้งแบบเปอร์เซนต์และยอดส่วนลด)    
 • รองรับวิธีชำระเงินแบบเงินสด และ เช็ค

การจัดการข้อมูลหลัก

โปรแกรมบัญชี Account Manager มีระบบการจัดการฐานข้อมูลหลัก นำเข้าข้อมูลสำคัญเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำๆ ทุกครั้งที่ทำรายการ โดยรายละเอียดของระบบ การจัดการข้อมูลหลัก มีดังนี้

 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลเจ้าหนี้
 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกหนี้
 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลบัญชีธนาคาร

 การจัดการข้อมูลสต๊อกสินค้า

อีกหนึ่งระบบงานสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจการค้าของ โปรแกรมบัญชี Account Manager คือ ระบบการจัดการข้อมูลสต๊อกสินค้า ช่วยให้ธุรกิจดูแลเรื่องสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของระบบ การจัดการข้อมูลสต๊อกสินค้า มีดังนี้

 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้า
 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลหมวดหมู่และหน่วยนับ
 • รองรับการคำนวณสต๊อกอัตโนมัติ (แบบ First In First Out)

การจัดการบัญชี

Account Manager

อีกหนึ่งความสามารถหลักของโปรแกรม Account Manager คือ การจัดการข้อมูลบัญชีของธุรกิจ สามารถจัดการกับผังบัญชี การลงสมุดบัญชีรายวัน และรองรับการปิดรอบบัญชีได้ตามต้องการ โดยรายละเอียดของระบบ การจัดการบัญชี มีดังนี้

 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ผังบัญชี
 • สามารถ (เพิ่ม/แก้ไข) การลงบัญชีรายวัน
 • รองรับระบบบัญชี สมุดรายวันเฉพาะ (สมุดรายวันทั่วไป/ซื้อ/ขาย/รับ/จ่าย)
 • รองรับปิดรอบบัญชี

ออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

Account Manager

โปรแกรมบัญชี Account Manager ช่วยอำนวยความสะดวกในการสรุปภาพรวมของธุรกิจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกได้เป็นอย่างดี ด้วยการออกรายงานที่เป็นประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • รายงานการซื้อสินค้า-ใบรับสินค้า
 • รายงานการซื้อสินค้า-ใบขอลดหนี้
 • รายงานการซื้อสินค้า-ใบสำคัญจ่ายเงิน
 • รายงานการขายสินค้า-ใบส่งสินค้า
 • รายงานการขายสินค้า-ใบลดหนี้
 • รายงานการขายสินค้า-ใบจ่ายเงิน
 • รายงานสต๊อกสินค้า-สินค้าคงเหลือ
 • รายงานสต๊อกสินค้า-ประเภทสินค้า
 • รายงานสต๊อกสินค้า-หน่วยนับ
 • รายงานงบการเงิน-งบทดลอง
 • รายงานงบการเงิน-งบดุล
 • รายงานงบการเงิน-งบกำไร-ขาดทุน
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานผังบัญชี
 • รายงานสมุดรายวัน

ความสามารถอื่นๆ ของโปรแกรมบัญชี Account Manager

นอกจากนี้ โปรแกรมบัญชี Account Manager ยังมีความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เติมเต็มให้ระบบการทำงานสมบูรณ์แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กำหนดข้อมูลรายละเอียดบริษัท
 • รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
 • รองรับการกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ (ทั้งระบบซื้อ-ขายสินค้า)
 • รองรับการพิมพ์กระดาษ ขนาด A4
 • รองรับการกำหนดเครื่องพิมพ์
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานระบบได้ (เจ้าของ, ผู้จัดการ, พนักงาน, อื่นๆ)
 • รองรับ Printer Laser printer, InkJet Printer, Dot Matrix Printer
 • รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่
 • รองรับการทำงานแบบ Client-server
 • รองรับฐานข้อมูล Access

ข้อควรรู้ในการทดลองใช้งาน โปรแกรมบัญชี Account Manager

Account Manager

ผู้ที่สนใจโปรแกรม สามารถทดลองใช้รุ่น Demo ได้โดยใช้รหัสผู้ใช้ดังต่อไปนี้

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : accusoft
 • Password (รหัสผ่าน) : 123

ตัวอย่างเอกสารจาก โปรแกรมบัญชี Account Manager

Account Manager

Account Manager

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : Windows 10 (32bit / 64bit)
 • CPU : Core i3 หรือสูงกว่า
 • RAM : 4 GB หรือสูงกว่า
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.