Withholding Tax - โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
โปรแกรม Withholding Tax โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ช่วยดูแลเอกสารภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สามารถปรับแต่งเอกสารได้หลากหลาย
โปรแกรม Withholding Tax โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ช่วยดูแลเอกสารภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สามารถปรับแต่งเอกสารได้หลากหลาย
เลือก
For 1 User

Withholding Tax
(โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

Perpetual License

WithHolding Tax

Withholding Tax เป็นโปรแกรมสำหรับ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจัดอยู่ในหมวดโปรแกรมบัญชี ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหน้าตาโปรแกรมที่สวยงามทันสมัย มีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาไทย พร้อมด้วยระบบเก็บข้อมูล ภ.ง.ด. (ภาษีเงินได้) ต่างๆ

สามารถค้นหา และเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงปรับแต่งเอกสารได้อย่างอิสระ และส่งออกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ (ไฟล์เอกสาร PDF, HTML, MHT, RTF และ XLS) ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเป็นอย่างมาก

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรม Withholding Tax

Withholding Tax

รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้ ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด สามารถเก็บข้อมูลผู้ถูกหักภาษี เพื่อเรียกใช้ได้อย่างสะดวก สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่หัก ตามประเภทเงินจ่าย ได้เอง สามารถคำนวณการหักภาษี ตามประเภทเงินจ่าย ได้โดยอัตโนมัติ สามารถออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งตัวอักษร, สี, ขนาดกระดาษ และแนวการพิมพ์ ได้ด้วยตัวเอง สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งแบบเต็มรูป หรือแบบหยอดลงในแบบฟอร์มก็ได้ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมกันได้ สามารถพิมพ์แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้ สามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสารได้หลากหลาย อาทิ PDF, HTML, MHT, RTF, CSV, Text Image และ XLS (XLSX)  กำหนดรูปแบบการกำหนดเลขที่เอกสาร ในการรันนัมเบอร์ (Running Number) ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด (ใช้ Access Details ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน) ใช้ฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูง (MS SQL Server)

สามารถออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

Withholding Tax

โปรแกรม Withholding Tax สามารถออกรายงานได้หลากหลาย ดังนี้

รายงานใบหน้า ภ.ง.ด. รายงานใบแนบ ภ.ง.ด. รายงานยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การเข้าใช้งานเบื้องต้น

WithHolding Tax

ผู้ใช้ที่ต้องการทดลองใช้โปรแกรม รุ่น DEMO Version สามารถใช้งานได้ 100 รายการ หรือ 15 วัน เท่านั้น โดยสามารถเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังนี้

Username (ชื่อผู้ใช้) : admin Password (รหัสผ่าน) : admin

เงื่อนไขและการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ  สิทธิ์ในการย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง 2 ครั้ง/ปี * กรณีที่โปรแกรมมีข้อบกพร่อง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด จะดำเนินการแก้ไขให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย * ลูกค้าสามารถปรับปรุงเวอร์ชัน (Upgrade) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย * หากเกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *

* ภายในระยะเวลาการรับประกัน

ตัวอย่างเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรม Withholding Tax

WithHolding Tax WithHolding Tax

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10 (x86 and x64) โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2) CPU : 2.0 GHz หรือสูงกว่า RAM : 2 GB หรือสูงกว่า Monitor : SVGA ความละเอียด 1,024 x 768 ขึ้นไป Harddisk : 10 GB หรือสูงกว่า ระบบ Network : 100 Mbps หรือสูงกว่า
กำลังเชื่อมต่อ