Withholding Tax - โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
โปรแกรม Withholding Tax โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ช่วยดูแลเอกสารภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สามารถปรับแต่งเอกสารได้หลากหลาย
โปรแกรม Withholding Tax โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ช่วยดูแลเอกสารภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สามารถปรับแต่งเอกสารได้หลากหลาย
เลือก
For 1 User

Withholding Tax
(โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

Perpetual License

WithHolding Tax

Withholding Tax เป็นโปรแกรมสำหรับ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจัดอยู่ในหมวดโปรแกรมบัญชี ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหน้าตาโปรแกรมที่สวยงามทันสมัย มีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาไทย พร้อมด้วยระบบเก็บข้อมูล ภ.ง.ด. (ภาษีเงินได้) ต่างๆ

สามารถค้นหา และเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงปรับแต่งเอกสารได้อย่างอิสระ และส่งออกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ (ไฟล์เอกสาร PDF, HTML, MHT, RTF และ XLS) ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเป็นอย่างมาก

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรม Withholding Tax

Withholding Tax

 • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 • ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 • สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 • สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
 • สามารถเก็บข้อมูลผู้ถูกหักภาษี เพื่อเรียกใช้ได้อย่างสะดวก
 • สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่หัก ตามประเภทเงินจ่าย ได้เอง
 • สามารถคำนวณการหักภาษี ตามประเภทเงินจ่าย ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งตัวอักษร, สี, ขนาดกระดาษ และแนวการพิมพ์ ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งแบบเต็มรูป หรือแบบหยอดลงในแบบฟอร์มก็ได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมกันได้
 • สามารถพิมพ์แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้
 • สามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 • สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสารได้หลากหลาย อาทิ PDF, HTML, MHT, RTF, CSV, Text Image และ XLS (XLSX) 
 • กำหนดรูปแบบการกำหนดเลขที่เอกสาร ในการรันนัมเบอร์ (Running Number) ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด (ใช้ Access Details ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน)
 • ใช้ฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูง (MS SQL Server)

สามารถออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

Withholding Tax

โปรแกรม Withholding Tax สามารถออกรายงานได้หลากหลาย ดังนี้

 • รายงานใบหน้า ภ.ง.ด.
 • รายงานใบแนบ ภ.ง.ด.
 • รายงานยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การเข้าใช้งานเบื้องต้น

WithHolding Tax

ผู้ใช้ที่ต้องการทดลองใช้โปรแกรม รุ่น DEMO Version สามารถใช้งานได้ 100 รายการ หรือ 15 วัน เท่านั้น โดยสามารถเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังนี้

 • Username (ชื่อผู้ใช้) : admin
 • Password (รหัสผ่าน) : admin

เงื่อนไขและการรับประกัน

 1. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ 
 2. สิทธิ์ในการย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง 2 ครั้ง/ปี *
 3. กรณีที่โปรแกรมมีข้อบกพร่อง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด จะดำเนินการแก้ไขให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *
 4. ลูกค้าสามารถปรับปรุงเวอร์ชัน (Upgrade) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *
 5. หากเกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *

* ภายในระยะเวลาการรับประกัน

ตัวอย่างเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรม Withholding Tax

WithHolding Tax WithHolding Tax

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10 (x86 and x64)
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
 • CPU : 2.0 GHz หรือสูงกว่า
 • RAM : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor : SVGA ความละเอียด 1,024 x 768 ขึ้นไป
 • Harddisk : 10 GB หรือสูงกว่า
 • ระบบ Network : 100 Mbps หรือสูงกว่า
กำลังเชื่อมต่อ