กลับไปหน้าที่แล้ว

DATABASE WITH ACCESS / DATA ANALYSIS WITH EXCEL

** ใช้โปรแกรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด : ลดต้นทุนการจัดทำข้อมูลปริมาณมาก สามารถลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ รูปแบบการบันทึกข้อมูลไม่ยุ่งยาก รายงานหลายรูปแบบในขั้นตอนเดียว ** ** จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล Access รายงาน-แบบฟอร์มประจำวัน และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ของโรงงานอุตสาหกรรม - ระบบบัญชีโรงงาน-ทรัพย์สินบริษัท-งานโครงการ - ระบบงานบุคคล-ทำเบิกเงินเดือนค่าจ้าง - ระบบข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์(QC) - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ความคิดเห็น


DATABASE WITH ACCESS / DATA ANALYSIS WITH EXCEL
** ใช้โปรแกรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด : ลดต้นทุนการจัดทำข้อมูลปริมาณมาก สามารถลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ รูปแบบการบันทึกข้อมูลไม่ยุ่งยาก รายงานหลายรูปแบบในขั้นตอนเดียว ** ** จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล Access รายงาน-แบบฟอร์มประจำวัน และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ของโรงงานอุตสาหกรรม - ระบบบัญชีโรงงาน-ทรัพย์สินบริษัท-งานโครงการ - ระบบงานบุคคล-ทำเบิกเงินเดือนค่าจ้าง - ระบบข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์(QC) - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 27 พ.ค. 2022

0
385

ผลงานอื่นๆของ Kotchakorn J.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.