กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้เครื่อง POS
ภาษี
ขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) >>> การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จะต้องดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีก มีความประสงค์จะใช้เครื่อง POS เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เอกสารประกอบการขออนุมัติใช้เครื่อง POS ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 46) ประกอบด้วย 1. แบบ ภพ.06 2. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่อง POS 3. รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง และจำนวนเครื่อง POS 4. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่อง POS 5. แผนผังการเชื่อมต่อ (กรณีเครื่อง POS ถูกเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือุปกรณ์อื่น) 6. ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ตัวอย่างรายงานภาษีขายประจำวัน ซึ่งในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้รับจดทะเบียนเครื่อง POS อาจมีขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมจากกฎหมาย เช่น คู่มือการใช้เครื่อง POS, ระบบรักษาความปลอดภัย (ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระบบ POS), ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ กระบวนการตั้งแต่หน้าร้าน ไปถึงหลังร้าน (การทำรายงานภาษีขาย), แบบ ภอ.11 (ในกรณีที่มีการจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น ทั้งนี้ การขอเอกสารแนบเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติเครื่อง POS อาจแตกต่างกันไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สรรพากรผู้รับแบบค่ะ สนใจขออนุมัติใช้เครื่อง POS เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ติดต่อได้ที่ สำนักงานกฎหมายภาษีสยามลอว์นะคะ ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก PAXIBAY Duangnapa (Tax Advisor & Tax Auditor)

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 26 พ.ค. 2022

1
22

ผลงานอื่นๆของ ดวงนภา ป.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.