กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


บริการรับทำบัญชี
ทำบัญชีเงินเดือน,ทำบัญชี
• วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับ • ยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้อง ภพ.30, ภธ.40, ภงด.3, ภงด.53 • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94) และสิ้นปี (ภงด.91, ภงด.90) • จัดทำข้อมูลเงินเดือน และนำส่งเงินประกันสังคม • จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท • จัดทำรายงานงบการเงิน และรายละะเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) • นำส่งแบบสบช.3, บอจ.5 และยื่น E-filling • เมื่อเสร็จงาน นำส่งงบการเงินให้ทางอีเมลล์ หรือไลน์ • จัดเก็บเอกสารให้ลูกค้าฟรี เป็นระยะเวลา 5 ปี • รับทำVisa , Work Permit • จดจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วน ** ต้องใช้ User&Password ในการยื่นภาษีและงบการเงิน

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 27 ก.ย. 2021

1
185

ผลงานอื่นๆของ Supaporn N.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.