รายละเอียดงาน

ขายเว็บไซ์ Rooms Reservation Website (จองห้องพัก)
Frontend - React.js TailwindCss Framework
Backend - node express , mysql database, RESTful API
Features
-Login authentication โดยใช้ JWT (jsonwebtoken) Collect cookie in web application
-Register เก็บ Password โดย hash password ก่อนเก็บเข้าฐานข้อมูล
-CRUD (Create,Delete,Update,View)
-Create,Delete,Update (Admin , User , Room , Booking(การจอง)
เพิ่มรูปภาพ *(ไฟล์รูปภาพเก็บเข้าฐานข้อมูล) แสดงรูปภาพ )
-Views (Room status , User , Admin ,Booking status , Total stat)
สิ่งที่ได้
-Source Code 100%
-Sql Database File
ราคา 3500 บาท
รับทำเว็บไซด์ Project จบนักศึกษานะครับ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

siripoomcontact
สวัสดีครับผมเป็น Freelance รับสร้างเว็บไซด์ ทำทั้ง frontend , backend หรือ Project นักศึกษา
0.0
มี 1 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ