ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง + จัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง + จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร

รายละเอียดงาน

-รับออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง พร้อมจัดทำรายการคำนวณและลงลายมือชื่อรับรอง โดยวิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
-เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
-จัดทำ BOQ (ปร.4 ปร.4ก ปร.5)สำหรับยื่นกู้ธนาคาร หรือเพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

ทำงานโดยวิศวกรโยธา
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา ***ไม่ใช่เป็นนายหน้ารับงานแล้วส่งต่อ ทำงานด้วยตัวเองทุกงาน***

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง + จัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง + จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร
1. รับแบบงานสถาปัตย์จากสถาปนิก รับฟังขอบเขตงานเบื้องต้น และประเภทของโครงสร้างจากผู้ว่าจ้าง
2. จัดวางแนวคาน,เสา,พื้น และตรวจสอบว่าขัดแย้งกับแบบสถาปัตย์หรือไม่ อย่างไร
3. จำลองโครงสร้าง 3D Model โดยใช้โปรแกรม MIDAS
4. วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง
5. จัดทำรายการคำนวณประกอบแบบงานโครงสร้าง
6. เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง


งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณพร้อมรับรองแบบก่อสร้าง
-พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตร.ม. และไม่เกิน 1 ชั้น ราคา 2,400 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-250 ตร.ม. ราคา 3,000 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. ราคา 6,000 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-600 ตร.ม. ราคา 8,000 บาท
-พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดราคาเหมารวม 10,000 บาท
ลูกค้าจะได้รับ
-รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
-แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (DWG)

รายละเอียดฟรีแลนซ์

kittipongcee
วิศวกรโยธา ภย. / วิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / นิติศาสตร์ มร.
0.0
มี 2 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ