ออกแบบหน้าปกรายงาน (ปกหน้า - ปกหลัง)

รายละเอียดงาน

ออกแบบหน้าปกรายงาน (ปกหน้า - ปกหลัง) ด้วยโปรแกรม Photoshop ราคา 60 บาท

รายละเอียดฟรีแลนซ์

sirinthip30_com22
0.0
มี 2 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ