งานออกแบบสื่อออนไลน์/ออฟไลน์

รายละเอียดงาน

ออกแบบสื่อ/ดราฟรูป/ดราฟ logo/Presentation/จัด Content ให้เข้ากับรูปแบบสื่อต่างๆ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

fantawila
รับงาน ดราฟรูป, Powerpoint presentatoin, UX/UI Design
0.0
มี 1 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ